Cài đặt

Phải làm sao nếu tôi không nhớ mật khẩu?
Vui lòng thực hiện các bước sau để đặt lại mật khẩu đăng nhập mới: Màn hình đăng nhập > Quên mật khẩu > Đặt lại mật khẩu > Đăng nhập lại vào ứ...
Tue, 2 Tháng 4, 2024 tại 3:52 CH
Phải làm sao nếu tôi không nhớ mã PIN?
Vui lòng thực hiện các bước sau để đặt lại mã PIN mới: Màn hình nhập mã PIN > Quên mã PIN > Đăng nhập vào AFTEE > Đặt lại mã PIN mới. 1. ...
Tue, 7 Tháng 3, 2023 tại 1:49 CH
Làm thế nào để thay đổi số điện thoại?
Vui lòng thực hiện các thao tác sau để thay đổi số điện thoại: Đăng nhập vào AFTEE > Nhấp vào biểu tượng user ở góc trái > Chọn thông tin cá nhân &g...
Wed, 8 Tháng 3, 2023 tại 4:32 CH
Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân?
Vui lòng thực hiện các thao tác sau để thay đổi thông tin cá nhân: Đăng nhập vào AFTEE > Nhấp vào biểu tượng user ở góc trái > Chọn "Thông t...
Thu, 9 Tháng 3, 2023 tại 9:58 SA
Tại sao ngày sinh của tôi bị thay đổi sau khi xác thực tài khoản?
Khi thông tin ngày sinh bạn điền trước đó không khớp với thông tin trên CCCD/CMND, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại dựa trên giấy tờ xác thực bạn cung cấp. ...
Tue, 15 Tháng 8, 2023 tại 9:46 SA
Làm thể nào để đổi số điện thoại khi không thể đăng nhập AFTEE?
Để tiến hành thay đổi số điện thoại khi không thể đăng nhập, bạn vui lòng cung cấp những thông tin sau cho AFTEE: 1/ Thông tin tài khoản: - Tên tài khoản ...
Wed, 25 Tháng 10, 2023 tại 5:05 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)