Vui lòng thực hiện các thao tác sau để thay đổi thông tin cá nhân:

  • Đăng nhập vào AFTEE > Nhấp vào biểu tượng user ở góc trái > Chọn "Thông tin cá nhân" và thay đổi1. Sau khi đăng nhập, nhấp vào biểu tượng user ở góc trái.


2. Nhấp vào Thông tin cá nhân.


3. Thay đổi thông tin cá nhân của bạn.