Khi thông tin ngày sinh bạn điền trước đó không khớp với thông tin trên CCCD/CMND, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại dựa trên giấy tờ xác thực bạn cung cấp.


Trường hợp CCCD/CMND của bạn không có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh, hệ thống sẽ cập nhật các thông tin còn thiếu theo cài đặt mặc định như sau:

    TH1

    - Thiếu ngày sinh: 07/1987

    - Hệ thống cập nhật: 01/07/1987

    TH2

    - Thiếu ngày và tháng sinh: 1987

    - Hệ thống cập nhật: 01/01/1987

Nếu bạn cần điều chỉnh thông tin này, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ.