Vui lòng thực hiện các thao tác sau để thay đổi số điện thoại:

  • Đăng nhập vào AFTEE > Nhấp vào biểu tượng user ở góc trái > Chọn thông tin cá nhân > Nhấp vào AFTEE ID (Số điện thoại) để thay đổi.


1. Sau khi đăng nhập, nhấp vào biểu tượng User ở góc trái.


2. Nhấp vào Thông tin cá nhân.


3. Chọn AFTEE ID.


4. Điền SĐT mới của bạn.


5. Xác thực mã OTP được gửi qua SĐT mới. 


6. Hoàn tất thay đổi SĐT.