Vui lòng thực hiện các bước sau để đặt lại mật khẩu đăng nhập mới:

  • Màn hình đăng nhập > Quên mật khẩu > Đặt lại mật khẩu > Đăng nhập lại vào ứng dụng.


Bạn cần phải cung cấp thông tin đăng ký để đặt lại mật khẩu mới.


Bước 1. Truy cập vào App AFTEE và chọn Đăng nhập.


Bước 2.  Chọn Quên mật khẩu.


Bước 3. Nhập lại Số điện thoại di động.


Bước 4. Nhập mã OTP được gửi về.


Bước 5. Cung cấp thông tin xác thực.


Bước 6. Đặt lại mật khẩu mới.


Bước 7. Đổi mật khẩu thành công! Bạn có thể đăng nhập vào AFTEE với mật khẩu mới.