Hạn mức mua sắm

Hạn mức mua sắm là gì?
Hạn mức mua sắm là số tiền tối đa mà AFTEE cấp cho bạn để bạn có thể sử dụng để mua sắm tại các nhà bán của AFTEE. Mỗi khách hàng sẽ có mỗi hạn mức mua s...
Fri, 29 Tháng 3, 2024 tại 2:09 CH
Hạn mức mua sắm tối đa AFTEE cấp cho người dùng là bao nhiêu?
Hạn mức mua sắm tối đa lên đến 5.000.000 VND. Hạn mức mua sắm sẽ được xét dựa trên lịch sử thanh toán của bạn. Bạn có thể kiểm tra hạn mức bằng cách ...
Fri, 10 Tháng 3, 2023 tại 10:39 SA
Làm thế nào để tăng hạn mức mua sắm?
Hạn mức mua sắm sẽ được xét, dựa theo các yếu tố sau: Thông tin xác thực Lịch sử thanh toán Tình trạng sử dụng và các yếu tố khác Nếu bạn luôn tha...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 3:46 CH
Sau khi huỷ đơn hàng, bao lâu hạn mức của tôi mới được cập nhật?
Bình thường, hạn mức của bạn sẽ được cập nhật ngay sau khi trạng thái huỷ đơn được cập nhật bởi nhà bán. Khi bạn cần huỷ đơn, vui lòng liên hệ nhà bán để ...
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 10:43 SA

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)