Bình thường, hạn mức của bạn sẽ được cập nhật ngay sau khi trạng thái huỷ đơn được cập nhật bởi nhà bán.

Khi bạn cần huỷ đơn, vui lòng liên hệ nhà bán để được hỗ trợ.
Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ