Hạn mức mua sắm là số tiền tối đa mà AFTEE cấp cho bạn để bạn có thể sử dụng để mua sắm tại các nhà bán của AFTEE. Mỗi khách hàng sẽ có mỗi hạn mức mua sắm khác nhau. Hạn mức này không thể dùng để chuyển khoản, rút tiền mặt, mua thẻ cào.


Hạn mức mua sắm sẽ được điều chỉnh dựa trên quá trình sử dụng AFTEE của bạn. (xem chi tiết)


** Hạn mức mua sắm chỉ mang tính chất tham khảo, AFTEE không cam kết về hạn mức khả dụng tại thời điểm sử dụng.