Tổng quan về App

Làm sao để tải App AFTEE?
Tải App tại      
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 5:06 CH
Tôi được lợi gì khi tải App AFTEE?
Lợi ích dành riêng cho khách hàng đã tải App và trở thành thành viên App: Tăng hạn mức mua sắm (xem chi tiết) Mở khoá tính năng trả góp (thanh toán ...
Wed, 24 Tháng 5, 2023 tại 10:40 SA
Tôi có thể xem lịch sử đặt hàng ở đâu?
Để xem lịch sử đặt hàng, bạn vui lòng: Đăng nhập vào AFTEE > Lịch sử 1. Sau khi đăng nhập vào AFTEE, nhấp vào Lịch sử. 2. Xem những đơn hà...
Thu, 9 Tháng 3, 2023 tại 11:49 SA
Tôi có thể xem lịch sử thanh toán ở đâu?
Để xem lại lịch sử thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn: Đăng nhập vào AFTEE > Lịch sử > Lịch sử thanh toán 1. Sau khi đăng nhập vào ...
Thu, 9 Tháng 3, 2023 tại 2:04 CH
Tôi có thể đăng ký bao nhiêu tài khoản thành viên App?
Mỗi số điện thoại có thể mở tối đa 1 tài khoản.  Để đăng ký thành viên App, bạn cần cung cấp số điện thoại và nhập mã OTP gửi về số điện thoại đó.
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 3:39 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)