Lợi ích dành riêng cho khách hàng đã tải App và trở thành thành viên App:


  • Mở khoá tính năng trả góp (thanh toán nhiều lần (xem chi tiết)


  • Gộp nhiều đơn hàng trong một hoá đơn. 

            Kéo dài thời hạn thanh toán từ 14 ngày cho đến 44 ngày.  (xem chi tiết)


  • Kiểm soát chi tiêu cùng tính năng quản lý đơn hàng và hoá đơn. 

            Bạn có thể nhập số tiền muốn thanh toán tuỳ ý dựa trên tình hình tài chính của chính bạn (trong thời hạn thanh toán cho phép).