Trả sau

Trả sau nghĩa là gì?
Trả sau nghĩa là bạn không cần thanh toán ngay khi bạn mua hàng/dịch vụ qua AFTEE. Bạn có thể thanh toán cho AFTEE sau khi bạn nhận được hàng/dịch vụ...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 2:22 CH
Làm sao để trả sau?
Tính năng trả sau được mặc định áp dụng trên tất cả các đơn hàng mua qua AFTEE.
Fri, 29 Tháng 3, 2024 tại 1:59 CH
Tôi có thể trả sau không?
Hoàn toàn có thể!  Bạn chỉ cần mua hàng qua AFTEE là có thể hưởng ưu đãi trả sau từ AFTEE.
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 4:30 CH
Có chi phí gì nếu tôi trả sau?
Tính năng trả sau của AFTEE hoàn toàn miễn phí.
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 2:26 CH
Có thể thanh toán hoá đơn trong bao lâu?
Nếu bạn chưa là thành viên App Hoá đơn sẽ được phát hành theo từng đơn hàng Nếu bạn đã là thành viên App Hoá đơn sẽ được phát hành theo chu kỳ 3...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 2:29 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)