Hoàn toàn có thể! 


Bạn chỉ cần mua hàng qua AFTEE là có thể hưởng ưu đãi trả sau từ AFTEE.