Trả sau nghĩa là bạn không cần thanh toán ngay khi bạn mua hàng/dịch vụ qua AFTEE.


Bạn có thể thanh toán cho AFTEE sau khi bạn nhận được hàng/dịch vụ, trong thời hạn 14 ~ 44 ngày.