Tính năng trả sau được mặc định áp dụng trên tất cả các đơn hàng mua qua AFTEE.