Đơn hàng

Có thể mua tối đa bao nhiêu đơn hàng?
AFTEE không giới hạn số lượng đơn hàng.  Số lượng đơn hàng tuỳ thuộc vào hạn mức mua sắm và giá trị đơn hàng bạn đặt.
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 11:38 SA
Sau khi nhà bán xác nhận đơn hàng, thì bao lâu sau tôi nhận được hàng?
AFTEE không phụ trách việc giao hàng của bạn.  Vui lòng liên hệ với nhà bán để xác nhận thời gian giao hàng. (Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, ...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 11:39 SA
Các đơn hàng trước khi đăng ký tài khoản sẽ được xử lý như thế nào?
Sau khi trở thành thành viên App AFTEE, các đơn hàng được xác nhận bởi nhà bán, sẽ được gộp lại một hoá đơn với chu kỳ phát hành là 1 hoá đơn/ tháng. N...
Tue, 7 Tháng 3, 2023 tại 9:51 SA
Làm sao để kiểm tra tình trạng giao hàng?
Bạn vui lòng liên hệ nhà bán để biết chính xác tình trạng giao hàng nhé. (Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 11:39 SA
Tôi nên làm gì nếu đơn hàng có vấn đề?
Vui lòng liên hệ nhà bán, nếu bạn cần hỗ trợ các vấn đề sau: Đơn hàng Giao hàng Sản phẩm Bảo hành Vui lòng liên hệ AFTEE, nếu bạn cần hỗ trợ cá...
Tue, 17 Tháng 10, 2023 tại 4:23 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)