AFTEE không phụ trách việc giao hàng của bạn. 


Vui lòng liên hệ với nhà bán để xác nhận thời gian giao hàng.
(Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ)