Vui lòng liên hệ nhà bán, nếu bạn cần hỗ trợ các vấn đề sau:

  • Đơn hàng
  • Giao hàng
  • Sản phẩm
  • Bảo hành


Vui lòng liên hệ AFTEE, nếu bạn cần hỗ trợ các vấn đề sau:

  • Thanh toán
  • Các vấn đề khác


Để tìm thông tin liên hệ nhà bán, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

  • Nếu bạn là thành viên thông thường, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ nhà bán tại đường link trong tin nhắn SMS mà bạn nhận được.
  • Nếu bạn là thành viên App, vui lòng vào App > chọn Lịch sử > nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn lấy thông tin nhà bán.
  • Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ.