AFTEE không giới hạn số lượng đơn hàng. 

Số lượng đơn hàng tuỳ thuộc vào hạn mức mua sắm và giá trị đơn hàng bạn đặt.