Hoàn tiền

Bao lâu thì tôi nhận được tiền hoàn về?
Có thể mất 5 ~ 7 ngày (làm việc) để hoàn tất việc hoàn tiền cho bạn. Thời gian được tính kể từ lúc AFTEE nhận được phiếu yêu cầu hoàn tiền của bạn.
Wed, 27 Tháng 9, 2023 tại 9:49 SA
Tôi phải làm gì nếu số tiền hoàn về không đúng?
Hệ thống sẽ tự động cấn trừ vào các hoá đơn đang chờ thanh toán của bạn nếu có, vì vậy số tiền hoàn về có thế sẽ thay đổi. Bạn vui lòng kiểm tra lại hoặc ...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 1:40 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)