Hệ thống sẽ tự động cấn trừ vào các hoá đơn đang chờ thanh toán của bạn nếu có, vì vậy số tiền hoàn về có thế sẽ thay đổi.


Bạn vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ với Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ thêm.