Huỷ đơn

Tôi đã huỷ đơn hàng nhưng vẫn bị nhận tin nhắn nhắc thanh toán?
Vì AFTEE vẫn ghi nhận đây là một đơn hàng thành công, nên bạn vẫn nhận tin nhắn nhắc thanh toán. AFTEE không thể huỷ đơn hàng của bạn nếu không có yêu cầu...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 1:34 CH
Làm sao để huỷ đơn?
AFTEE không thể tự ý huỷ đơn hàng của bạn.  Vì vậy, vui lòng liên hệ nhà bán nếu bạn muốn huỷ đơn hàng. Ngay khi nhà bán chấp nhận yêu cầu huỷ đơn...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 1:35 CH

Liên hệ

Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Thời gian phục vụ

Từ 10:00 ~ 17:00
(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)