Vì AFTEE vẫn ghi nhận đây là một đơn hàng thành công, nên bạn vẫn nhận tin nhắn nhắc thanh toán.


AFTEE không thể huỷ đơn hàng của bạn nếu không có yêu cầu huỷ đơn từ nhà bán.


Vui lòng liên hệ với nhà bán để xác nhận thông tin.

(Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ)