Lưu ý: 

  • Sẽ có phát sinh khoản phí thanh toán nhiều lần khi bạn muốn sử dụng chức năng này. (xem chi tiết
  • Bạn có thể đăng ký thanh toán nhiều lần, trừ các trường hợp sau: (xem chi tiết)


Vui lòng thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau:


Cách 1:

  • Đăng nhập vào AFTEE > Nhấp vào biểu tượng Trả góp ở bên dưới, góc phải màn hình > Tìm Hoá đơn bạn muốn thanh toán nhiều lần > Nhấp vào "trả góp" để đăng ký.


Cách 2:

  • Truy cập vào website nhà bán > Chọn sản phẩm và mua hàng qua AFTEE > Đăng nhập > Chọn "trả gói trả góp" để đăng ký.


Ví dụ bằng hình ảnh

Cách 1:

1. Đăng nhập vào App AFTEE.


2. Nhấp vào biểu tượng Trả góp ở góc phải màn hình.


3. Chọn hoá đơn mà bạn muốn áp dụng thanh toán nhiều lần


4. Lựa chọn gói trả góp phù hợp và Đăng ký trả góp.


5. Bạn đã hoàn tất đăng ký trả góp! Hoá đơn của bạn đã được chia nhỏ.

 


Cách 2:

1. Chọn AFTEE và tiến hành đặt hàng


2. Đăng nhập để tiếp tục với AFTEE.


3. Nhấp vào Chọn gói trả góp.


4. Lựa chọn gói trả góp phù hợp và đặt hàng trả góp


5. Hoàn tất tạo đơn hàng mua trả góp.