Tính năng trả góp (thanh toán nhiều lần) của thành viên APP sẽ bị tạm khoá trong các trường hợp sau đây:

               

Trường hợp 1: Bạn có hoá đơn đã bị quá hạn

Hoá đơn đã bị quá hạn thì không thể sử dụng tính năng trả góp (thanh toán nhiều lần).

Vì vậy, bạn nhớ đăng ký trả góp (thanh toán nhiều lần) cho hoá đơn TRƯỚC khi bị quá hạn thanh toán nhé.

         

Trường hợp 2: Giá trị đơn hàng quá nhỏ

Bạn có thể áp dụng trả góp (thanh toán nhiều lần) cho hoá đơn của mình, khi số tiền mỗi kỳ cần góp từ 10,000 VNĐ trở lên. 

Ví dụ: 

- Hoá đơn của bạn 30,000 VNĐ

- Bạn có thể áp dụng gói trả góp 3 tháng.

- Bạn không thể áp dụng gói trả góp 6 tháng.

         

Tính năng này sẽ bị tạm khoá trong một vài trường hợp khác. Vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE, để biết thêm chi tiết.