Chỉ cần số điện thoại di động và smartphone là bạn có thể mua trước, trả sau cùng AFTEE.