Lợi ích khi bạn sử dụng AFTEE:

  • AN TOÀN HƠN: Thanh toán sau, khi đã kiểm tra sản phẩm.

  • NHANH CHÓNG HƠN: Xét duyệt trong vòng 10 giây. 

  • LINH HOẠT HƠN: Thời hạn trả sau kéo dài từ 14-44 ngày. (xem chi tiết)

  • ĐA DẠNG HƠN: AFTEE có nhiều hình thức thanh toán để lựa chọn:
  • Tính năng trả sau (xem chi tiết): dành cho tất cả người dùng. 
  • Tính năng trả góp (thanh toán nhiều lần) (xem chi tiết): dành cho thành viên App.