Tính năng trả sau khi mua hàng qua AFTEE hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, các khoản phí khác có thể được tính trong các trường hợp sau:

※ Khi bạn sử dụng tính năng trả góp (thanh toán nhiều lần). (xem chi tiết)
※ Khi bạn quá hạn thanh toán hoá đơn. (xem chi tiết)