AFTEE = SAFETY x AFTER

  • SAFETY - An toàn thông tin
  • AFTER - Thoải mái mua trước, trả sau

Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán trả sau an toàn và tiện lợi.