AFTEE xin trân trọng thông báo từ hôm nay, chúng tôi triển khai đầu số Hotline để hỗ trợ người dùng thanh toán hoá đơn thuận tiện hơn.


Đầu số: 02477777667

Nhiệm vụ của đầu số: hỗ trợ người dùng thanh toán hoá đơn.

Lưu ý: Đây là đầu số một chiều, chỉ thực hiện cuộc gọi ra.


Cảm ơn bạn đã đọc thông báo! 

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với trung tâm CSKH AFTEE.