Cổng thanh toán OnePay sẽ được bảo trì từ 12:00 AM ~ 12:15 AM 23/10/2023.


Trong thời gian bảo trì, những giao dịch thanh toán hoá đơn AFTEE qua cổng OnePay có thể không hoạt động ổn định.

Nếu bạn đang cần thanh toán hoá đơn AFTEE, vui lòng quay lại sau khung giờ này. 

AFTEE rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với trung tâm CSKH AFTEE.