Trên thực tế, tài khoản của bạn đã được tự động đăng nhập tại bước checkout để hoàn tất đặt hàng. 

Đây là tính năng mới mà AFTEE phát triển để giúp người dùng mua sắm nhanh chóng & thuận tiện hơn. 


Để hiểu rõ hơn về tính năng này, bạn vui lòng tham khảo ví dụ cụ thể bên dưới nhé: 

 • Điều kiện
  • Bạn là thành viên App của AFTEE 
  • Các lần mua hàng diễn ra trên cùng một nhà bán
 • Tính năng tự động động đăng nhập hoạt động như sau:
  • Đơn hàng đầu tiên
   • Bước 1: Bạn đặt hàng tại nhà bán A và chọn thanh toán qua AFTEE            
   • Bước 2: Màn hình thanh toán của AFTEE hiện lên
   • Bước 3: Bạn đăng nhập tài khoản AFTEE thủ công và xác nhận đặt đơn tại nhà bán A.
  • Đơn hàng tiếp theo
   • Bước 1: Bạn đặt một đơn hàng khác tại nhà bán A và chọn thanh toán qua AFTEE
   • Bước 2: Màn hình thanh toán của AFTEE hiện lên
   • Bước 3: Bạn xác nhận đặt đơn tại nhà bán A.

                                     ** Bạn không phải đăng nhập thủ công, vì tài khoản đã dược tự động đăng nhập tại bước 3.