Để thanh toán hoá đơn, vui lòng làm theo hướng dẫn:

Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Vui lòng sử dụng đường link SMS để thanh toán 
  • Nhấp vào link thanh toán trên SMS > Kiểm tra chi tiết hoá đơn > Chọn phương thức thanh toán > Tiến hành thanh toán 
  • Nếu bạn muốn xem thêm hướng dẫn thực tế bằng hình ảnh, vui lòng kéo xuống bên dưới

  

Nếu bạn đã là thành viên App

  • Vui lòng vào App để thanh toán
  • Đăng nhập vào App > Hoá đơn > Nhập số tiền > Chọn phương thức thanh toán > Tiến hành thanh toán 
  • Nếu bạn muốn xem thêm hướng dẫn thực tế bằng hình ảnh, vui lòng kéo xuống bên dưới

  

Xem thêm hướng dẫn thanh toán chi tiết theo từng phương thức thanh toán: 


Hình ảnh hướng dẫn thực tế:


Nếu bạn chưa là thành viên App

1. Nhấp vào link thanh toán trên SMS 


2. Kiểm tra hoá đơn và nhấp vào Thanh toán để tiếp tục


3. Chọn phương thức thanh toán phù hợp và tiến hành thanh toánNếu bạn đã là thành viên App

1. Đăng nhập vào App AFTEE


2. Nhấp vào Hoá đơn


3. Nhập Số tiền muốn thanh toán và Đi đến thanh toán


4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp và tiến hành thanh toán