Để thanh toán bằng thẻ ATM, vui lòng làm theo hướng dẫn:

     

Nếu bạn chưa là thành viên App

  • Nhấp vào đường link SMS dẫn đến hoá đơn của bạn > Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vàp Thanh toán để tiếp tục > Chọn phương thức thẻ ATM > Chọn ngân hàng phát hành thẻ > Nhập thông tin thẻ > Xác nhận thanh toán > Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạn

     

Nếu bạn là thành viên App

  • Đăng nhập vào AFTEE > Hoá đơn > Nhập số tiền > Chọn phương thức thanh toán là thẻ ATM > Chọn ngân hàng phát hành thẻ > Nhập thông tin thẻ > Xác nhận thanh toán > Xem thông báo thanh toán thành công tại App AFTEE.Ví dụ bằng hình ảnh:


Nếu bạn chưa là thành viên App

1. Nhấp vào đường link trong SMS dẫn đến hoá đơn.


2. Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhấp vào Thanh toán để tiếp tục.


3. Chọn phương thức thanh toán Thẻ ATM nội địa.


4. Chọn ngân hàng phát hành thẻ.


5. Nhập thông tin thẻ và đi đến Thanh toán.


6. Nhập mã OTP để xác nhận thanh toán.


7. Sau khi thanh toán xong, AFTEE sẽ gửi xác nhận thành công đến bạn.Nếu bạn là thành viên App

1. Đăng nhập vào App AFTEE.


2. Nhấp vào Hoá đơn.


3. Nhập Số tiền muốn thanh toánĐi đến thanh toán.


4. Chọn thanh toán bằng  Thẻ ATM nội địa.


5. Chọn ngân hàng phát hành thẻ.


6. Nhập thông tin thẻ và đi đến Thanh toán.


7. Nhập mã OTP để xác nhận thanh toán.


8. Sau khi thanh toán xong, quay lại App AFTEE để xem thông báo hoàn thành thanh toán.