Mã OTP viết tắt từ One Time Password – dịch ra tiếng Việt là mật khẩu dùng một lần. Đây chính là mã PIN tạm thời có tính an toàn, bảo mật cao được gửi cho bạn qua SMS.