Vui lòng kiểm tra các lý do xác thực bị thất bại như bên dưới:

  • Thông tin giấy tờ không hợp lệ
  • Không phải người thật
  • Không xác định được thời gian khả dụng của giấy tờ
  • Ảnh chụp giấy tờ bị mờ, mất góc hoặc chất lượng ảnh thấp
  • Ảnh chân dung không khớp với giấy tờ