Bạn vui lòng làm theo các bước sau để xác thực tài khoản nhé:


1️⃣ Nhấp vào bắt đầu xác thực


2️⃣ Chụp ảnh mặt trước và sau CMND/CCCD
  ・Không chụp quá mờ
  ・Không chụp mất góc
  ・Không chụp loá sáng


3️⃣ Chụp ảnh chân dung
  ・Không chụp quá mờ
  ・Không chụp đeo kính 
  ・Không chụp loá sáng


*Lưu ý: Sử dụng giấy tờ tuỳ thân chính chủ