Hãy xác thực tài khoản ngay (xem chi tiết), để tận hưởng các lợi ích từ AFTEE:

  • Tăng hạn mức mua sắm.
  • Tăng cường tính bảo mật cho tài khoản của bạn.
  • Hưởng những ưu đãi riêng biệt dành riêng cho khách hàng đã xác thực tài khoản.