Để đăng ký thành viên App, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Tải app tại đây
  • Xác thực SĐT di động
  • Xác thực CCCD/CMND (không bắt buộc)
  • Đặt mật khẩu


Chúc mừng bạn! Bạn đã đăng ký thành viên App thành công.