Bạn có thể đăng ký trả góp (thanh toán nhiều lần) tối đa đến 12 tháng.