Khi bạn cần trả góp, biểu phí thanh toán nhiều lần sẽ được tính như sau:


Kỳ 
Phí thanh toán nhiều lần
3 tháng3.5 %
6 tháng 7 %
9 tháng 10.5 % 
12 tháng 
14 %