Tính năng thanh toán nhiều lần là tính năng nâng cao dành cho thành viên App. 

Vui lòng tải app và đăng ký thành viên để sử dụng tính năng thanh toán nhiều lần. 

Trường hợp bạn đã đăng kí thành viên nhưng chưa thể mở khoá tính năng này, vui lòng xem thêm tại đây: (Xem chi tiết)