Thanh toán nhiều lần nghĩa là bạn không cần phải thanh toán một lần cho tổng giá trị đơn hàng bạn mua.


AFTEE sẽ giúp bạn chia số tiền cần thanh toán ra thành nhiều khoản nhỏ, thanh toán theo từng kỳ để giảm bớt gánh nặng chi tiêu.


Ví dụ cụ thể:

Bạn mua một đơn hàng trị giá 900.000 VND tại nhà bán ABC và đăng ký thanh toán thành 3 kỳ qua AFTEE. 

  • Đây là số tiền bạn cần thanh toán theo từng kỳ:
  • Kỳ 1 vào ngày 1/2/2023: 310.500 VND
  • Kỳ 2 vào ngày 1/3/2023: 310.500 VND
  • Kỳ 3 vào ngày 1/4/2023: 310.500 VND
    (Phí thanh toán nhiều lần (xem chi tiết) đã được bao gồm trong mỗi kỳ thanh toán)
  • Tổng số tiền bạn cần phải trả lại cho AFTEE là: 931.500 VND