AFTEE sẽ khôi phục hạn mức cho bạn ngay sau khi trạng thái thanh toán được cập nhật


Bình thường, trạng thái thanh toán thường được cập nhật ngay lập tức, dù bạn thanh toán qua hình thức nào. (xem chi tiết)