Hãy thanh toán càng sớm càng tốt, để tránh phí quá hạn càng ngày càng tăng.