Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để phát hành lại hoá đơn:

Nếu bạn chưa đăng ký thành viên App

  • Vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ phát hành lại hoá đơn.


Nếu bạn đã đăng ký thành viên App

  • Vui lòng vào App để  kiểm tra và thanh toán hoá đơn của bạn như bình thường.