Đây là một vài lý do vì sao bạn không nhận được hoá đơn:

  • Đổi thiết bị sử dụng: Bạn không thể xem lịch sử tin nhắn trước đó trên thiết bị mới
  • Đổi số điện thoại mới


Vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE, để được hỗ trợ phát hành lại hoá đơn bạn nhé.