AFTEE tự động phát hành hoá đơn dựa trên giá trị đơn hàng bạn đặt tại nhà bán. 


Vì thế, hoá đơn có thể bị thay đổi giá trị bởi nhà bán, vui lòng nhà bán để được hỗ trợ thêm thông tin.

(Nếu bạn không tìm thấy thông tin nhà bán, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH AFTEE để được hỗ trợ)