AFTEE rất tiếc vì đơn hàng của bạn đã bị từ chối, bạn có thể tham khảo các lý do dẫn đến kết quả này như sau:

             

1. Có hoá đơn quá hạn

  • Vui lòng thanh toán hoá đơn quá hạn trước, sau đó tiếp tục sử dụng AFTEE.

             

2. Một lý do khác, có thể đơn hàng đã không đạt bước kiểm tra của AFTEE.

  • Vì vây, hãy chọn phương thức thanh toán khác để tiếp tục mua hàng nhé.

             

※ AFTEE sẽ tiến hành kiểm tra trên mỗi đơn hàng.

Về việc kiểm tra đơn hàng, có những yếu tố liên quan mà chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết cùng bạn.