AFTEE rất tiếc vì đơn hàng của bạn không được duyệt, bạn có thể tham khảo các lý do dẫn đến việc này như sau:

        

1. Có hoá đơn quá hạn

 • Vui lòng thanh toán hoá đơn quá hạn trước, sau đó tiếp tục sử dụng AFTEE.

        

2. Đã dùng hết hạn mức mua sắm khả dụng

 • Nếu bạn cũng đang muốn mua các đơn hàng khác qua AFTEE, bạn có thể thanh toán các hoá đơn còn tồn đọng rồi tiếp tục mua sắm.
 • Ví dụ:
  • Hạn mức mua sắm của bạn là 600,000 VND
  • Tổng hạn mức sử dụng của bạn đã đạt đến 600,000 VND
  • Nếu bạn trả trước 400,000 VND
  • Bạn có thể mua một đơn hàng mới tương ứng với giá trị 400,000 VND.
 • Khi trở thành thành viên App, bạn có thể kiểm tra hạn mức mua sắm của mình. (xem chi tiết)
 • ※ Lưu ý rằng, hệ thống sẽ cần một ít thời gian để cập nhật thanh toán của bạn trên hệ thống của AFTEE. (xem chi tiết)  

        

3. Một lý do khác, có thể đơn hàng đã không đạt bước kiểm tra của AFTEE.

 • Vì vậy, hãy chọn phương thức thanh toán khác để tiếp tục mua hàng nhé.