Bạn không cần phải tốn thời gian đợi chờ kết quả xét duyệt từ AFTEE. Kết quả xét duyệt sẽ được trả ngay lập tức!